Xu hướng

Các bài đánh giá đang được quan tâm nhiều nhất

  • {{ !_.isEmpty(item.question_packages) ? item.question_packages.length : 0 }}
  • {{ _.isNumber(Number(item.duration)) ? item.duration : 0 }}
  • {{ _.isNumber(item.tested) ? item.tested : 0 }}
{{ item.name }}
{{ _.isNumber(item.view) ? item.view : 0 | money }}
Xây Dựng Sự Nghiệp Tương Lai Của Bạn

Khám phá quy trình đánh giá năng lực cùng Jobtest

Bài thi và báo cáo
Trên 20 loại bài thi lô-gic, ngôn ngữ và số học để chọn lựa
Giám sát tiến trình
Sử dụng biểu đồ quan trắc để nắm được tiến trình của bản thân
Chuyên gia đánh giá
Các bài thi và báo cáo được phát triển bởi các nhà tâm lí học và chuyên viên tư vấn năng lực chuyên nghiệp
Phản hồi chuyên nghiệp
Nhận những phản hồi và Báo cáo chi tiết toàn bộ kết quả đạt được

Bài viết nổi bật

Theo dõi ngay các bài viết mới nhất của JobTest

{{ _.truncate(article.title, {'length' : '55'}) }}
{{ _.truncate(article.description, {'length' : '100'}) }}

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Quát

Bài Đánh Giá Năng Lực Tổng Quát chỉ đơn giản có nghĩa là đo lường tâm trí. Nó bắt nguồn từ "Psyche" của người Hy Lạp (tâm trí) và "metron" (đo lường). Về cơ bản, nó là một biện pháp đo lường cách thức bộ não của một người hoạt động và cung cấp phương pháp đo lường, định lượng về khả năng tư duy của họ.

psychometric
contact