Tổng Quan Tuyển Dụng

Cập nhật trong vòng 30 ngày


Ứng viên {{list_job_apply.length}}
Tin đăng {{job_posted}}
Test {{count_service}}

Các Tin Tuyển Dụng Gần Đây

Xem thêm
Cập nhật trong vòng 30 ngày


Tiêu đề công việc Trạng thái Ứng tuyển
{{status.text}} {{item.job_applies.length}}

Không có dữ liệu

Jobtest.vn

Tổng Quan Đánh Giá Năng Lực

Xem thêm
Cập nhật trong vòng 30 ngày


Phân Tích Hiệu Quả Đánh Giá Năng Lực

{{Math.floor(((item.times - item.remain)/item.times)*100)}} %
({{item.times - item.remain}} / {{item.times}})
image chart image chart
images images