G-trait
G-Gene
Chú Thích
image awl success
Định nghĩa các loại điểm số

Tỷ lệ CBQL có kết quả đánh giá trên tổng số hội đồng đánh giá

Tốc độ đường truyền không đảm bảo,
xin vui lòng nhấn vào biểu tượng reload kế bên để tiến hành tải lại
image awl success
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả

Tỷ lệ CBQL có kết quả đánh giá theo cấp bậc

Tốc độ đường truyền không đảm bảo,
xin vui lòng nhấn vào biểu tượng reload kế bên để tiến hành tải lại
image awl success

Diễn giải lý do không có kết quả

 • - Nhân sự đã nghỉ việc giữa chương trình đánh giá
 • - Nhân sự trong kỳ thai sản/nằm viện không thể tham gia chương trình đánh giá.
 • - Nhắc nhưng không hoàn thành

Tỉ lệ không đánh giá được trên tổng số lượt đánh giá chia từng hành vi

Nguyên tắc cốt lõi Mã Hành Vi Hành vi Tỉ lệ
OPS RSC/CK/Corp OPS RSC/CK/Corp
CHÍNH TRỰC NÓI VÀ LÀM
NHẤT QUÁN
G1 Chia sẻ góp ý thẳng thắn Chia sẻ góp ý thẳng thắn
G2 Đúng giờ, đúng hẹn Đúng giờ, đúng hẹn
G3 Làm đúng quy trình, không làm tắt Làm đúng quy trình, không làm tắt
NHÂN VĂN CƯ XỬ TỬ TẾ G4 Trung thực trong tiền bạc Trung thực trong tiền bạc
G5 Làm đúng cam kết kể cả khi có điều bất lợi cho mình Làm đúng cam kết kể cả khi có điều bất lợi cho mình
G6 Quan tâm, đối xử đồng đội như người thân Quan tâm, đối xử đồng đội như người thân
HIỆU SUẤT CAO CƯ XỬ TỬ TẾ G7 Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc. Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc.
G8 Ghi nhận và biết ơn đội ngũ Ghi nhận và biết ơn đội ngũ
G9 Tôn trọng người khác Tôn trọng người khác
G10 Đối xử công bằng Đối xử công bằng

Khu vực

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

BU/Phòng Ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm Niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

image awl success
STT Mã nhân viên Họ và tên Cấp bậc Unit Khu vực Khối BU/Phòng ban Nhãn/Bộ phận Nhóm/Nhà hàng Điểm Report
S A O N GAP
4 View View
image awl success

TỶ LỆ NGƯỜI PHẢN HỒI TRÊN TỔNG SỐ LƯỢT MỜI ĐÁNH GIÁ

image awl success

TỶ LỆ CBQL CÓ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TRÊN TỔNG SỐ HỘI ĐỒNG

image awl success
Điểm G-Gene: 123

ĐIỂM G-GENE THEO TỪNG NHÓM NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

BÁO CÁO ĐIỂM G-GENE THEO THÂM NIÊN

BÁO CÁO ĐIỂM G-GENE THEO CẤP BẬC

ĐIỂM G-GENE THEO TỪNG HÀNH VI

ĐIỂM G-GENE OVERALL

TOP 5 HÀNH VI CÓ ĐIỂM CAO NHẤT

TOP 5 HÀNH VI CÓ ĐIỂM THẤP NHẤT

Tỷ lệ CBQL đạt điểm G-Gene theo các mức độ

Vui lòng chọn các hành vi mong muốn

Nói và làm nhất quán

 • G1
 • G2
 • G3

Cử xử tử tế

 • G4
 • G5
 • G6

Phục vụ tận tâm

 • G7
 • G8
 • G9
 • G10
1 <= X < 2: Không thể hiện
2 <= X < 3: Hiếm khi
3 <= X < 4: Thỉnh thoảng
4 <= X < 5: Thường xuyên
X = 5: Luôn luôn

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO TỪNG NGUYÊN TẮC

1 <= X < 2
2 <= X < 3
3 <= X < 4
4 <= X < 5
X = 5

TỈ LỆ LÀM BÀI (%)