image awl success
G-trait
G-Gene

Khu vực

Vị trí

Kết quả

Chọn lại

THE 9-MAGIC-BOX
image awl success
image awl success

Xem chi tiết

Amount: 199

image awl success
STT Mã NV Họ và tên Vị trí Điểm COMPETENCY + LSJT Điểm KPI Hành động
Mã nhân viên Họ và tên Position Unit Location Điểm Tính cách Report
D I S C
M0523 Trịnh Thị Hợi Business Unit Manager BU 5 Miền Nam 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% DC View

TOP 3 TÍNH CÁCH
CHIỂM TỈ LỆ NHIỀU NHẤT

TOP 3 TÍNH CÁCH
CHIỂM TỈ LỆ ÍT NHẤT

PHÂN LOẠI CÁC TÍNH CÁCH THEO QUY MÔ
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
PHÂN LOẠI CÁC TÍNH CÁCH THEO KHỐI
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
image awl success
ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC TÍNH CÁCH
D
40.00%
I
10.00%
S
40.00%
C
20.00%
TỶ LỆ CÁC TÍNH CÁCH
DC
30%
D
0%
DI
10%
ID
0%
I
10%
IS
0%
CS
10%
C
0%
CD
10%
SI
10%
S
20%
SC
0%
ĐIỂM TRUNG BÌNH THEO CẤP NHÂN VIÊN
Chú thích:
Tính cách D
Tính cách I
Tính cách S
Tính cách C
Mã nhân viên Họ và tên Position Unit Location GAP Điểm Report
M0523 Trịnh Thị Hợi Business Unit Manager BU 5 Miền Nam
75% View

TOP 10 NHÂN VIÊN CÓ ĐIỂM CAO NHẤT

Chú thích:
Trung bình
Khá
Khá tốt
Tốt
Xuất sắc
Điểm
trung bình

TOP 10 NHÂN VIÊN CÓ ĐIỂM THẤP NHẤT

Chú thích:
Trung bình
Khá
Khá tốt
Tốt
Xuất sắc
Điểm
trung bình

PHÂN LOẠI ĐIỂM THEO QUY MÔ

Điểm trung bình:
72.333%
Điểm trung bình:
72.333%
Điểm trung bình:
72.333%
Điểm trung bình:
72.333%

PHÂN LOẠI ĐIỂM THEO KHỐI

Điểm trung bình:
72.333%
Điểm trung bình:
72.333%
Điểm trung bình:
72.333%
Điểm trung bình:
72.333%

PHÂN LOẠI ĐIỂM THEO QUY MÔ

PHÂN LOẠI ĐIỂM THEO KHỐI

PHÂN LOẠI ĐIỂM THEO CẤP BẬC

Mã nhân viên Họ và tên Position Unit Location Điểm Report
S A N GAP
M0523 Trịnh Thị Hợi Business Unit Manager BU 5 Miền Nam G1: 3.000 G1: 3.000 G1: 3.000 G1: 3.000 View
G2: 3.000 G2: 3.000 G2: 3.000 G2: 3.000
G3: 3.000 G3: 3.000 G3: 3.000 G3: 3.000
Chú Thích:
 • S:Tự đánh giá
 • A:Nhóm thẩm định
 • N:Tiêu chuẩn
 • GAP:Khoảng cách năng lực
Loại Năng Lực Mã Loại Năng Lực Mã Năng lực Tên Năng Lực
NĂNG LỰC CỐT LÕI G1 G1.1 Tư duy linh hoạt & Xử lý vấn đề
G1.2 Hoạch định & Thực thi công việc
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN G2 G2.1 Hoạch toán, dự báo và lập ngân sách
G2.2 Phân tích môi trường kinh doanh
G2.3 Xây dựng mạng lưới quan hệ kinh doanh
G2.4 Phân tích xu hướng người tiêu dùng
G2.5 Tiếp thị sản phẩm
G2.6 Quản lý thu hút khách hàng
G2.7 Phát triển kinh doanh
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO G3 G3.1 Lãnh đạo làm gương
G3.2 Động viên và Khen thưởng
G3.3 Huấn luyện và cố vấn
G3.4 Lãnh đạo (Đội/Nhóm)
COMPETENCY OVERALL
TOP 5 HÀNH VI CÓ ĐIỂM CAO NHẤT
TOP 5 HÀNH VI CÓ ĐIỂM THẤP NHẤT
PHÂN LOẠI ĐIỂM THEO QUY MÔ
Chú thích
NĂNG LỰC CỐT LÕI
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

PHÂN LOẠI ĐIỂM THEO KHỐI

Chú thích
NĂNG LỰC CỐT LÕI
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
Chú Thích
image awl success
Định nghĩa các loại điểm số

Tỷ lệ CBQL có kết quả đánh giá trên tổng số hội đồng đánh giá

Tốc độ đường truyền không đảm bảo,
xin vui lòng nhấn vào biểu tượng reload kế bên để tiến hành tải lại
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả

Tỷ lệ CBQL có kết quả đánh giá theo cấp bậc

image awl success

Diễn giải lý do không có kết quả

 • - Nhân sự đã nghỉ việc giữa chương trình đánh giá
 • - Nhân sự trong kỳ thai sản/nằm viện không thể tham gia chương trình đánh giá.
 • - Nhắc nhưng không hoàn thành

Tỉ lệ không đánh giá được trên tổng số lượt đánh giá chia từng hành vi

 • Tổng số lượt đánh giá RSC/CK/CORP: Lượt Tổng số lượt đánh giá N/A RSC/CK/CORP: Lượt
 • Tổng số lượt đánh giá OPS: Lượt Tổng số lượt đánh giá N/A OPS: Lượt
Nguyên tắc cốt lõi Mã Hành Vi Hành vi Tỉ lệ
OPS RSC/CK/Corp OPS RSC/CK/Corp
CHÍNH TRỰC NÓI VÀ LÀM
NHẤT QUÁN
G1 Chia sẻ góp ý thẳng thắn Chia sẻ góp ý thẳng thắn
G2 Đúng giờ, đúng hẹn Đúng giờ, đúng hẹn
G3 Làm đúng quy trình, không làm tắt Làm đúng quy trình, không làm tắt
G4 Trung thực trong tiền bạc Trung thực trong tiền bạc
G5 Làm đúng cam kết kể cả khi có điều bất lợi cho mình Làm đúng cam kết kể cả khi có điều bất lợi cho mình
NHÂN VĂN CƯ XỬ TỬ TẾ G6 Quan tâm, đối xử đồng đội như người thân Quan tâm, đối xử đồng đội như người thân
G7 Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc. Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc.
G8 Ghi nhận và biết ơn đội ngũ Ghi nhận và biết ơn đội ngũ
G9 Tôn trọng người khác Tôn trọng người khác
G10 Đối xử công bằng Đối xử công bằng
PHỤC VỤ
TẬN TÂM
G11 Quan tâm, chu đáo, tỉ mỉ khi phục vụ khách Nắm chắc các yêu cầu, quan tâm, chu đáo, tỉ mỉ khi phục vụ khách hàng nội bộ.
G12 Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để khách hàng hài lòng Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để khách hàng hài lòng
G13 Chủ động đưa ra các đề xuất có lợi cho khách hàng Chủ động tư vấn, phối hợp tìm ra phương án giải quyết công việc nhanh chóng và hiệu quả
G14 Đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết Đặt kết quả công việc chung lên trên hết
G15 Lễ phép Cười/ Chào/ Cảm ơn Thái độ vui vẻ, niềm nở
HIỆU SUẤT CAO NHẬN
TRÁCH NHIỆM
G16 Không đổ lỗi Không đổ lỗi
G17 Không đùn đẩy công việc Không đùn đẩy công việc
G18 Nhận là làm đến cùng Nhận là làm đến cùng
G19 Chủ động thông tin ngay khi biết mình không giữ được cam kết và chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả Chủ động thông tin ngay khi biết mình không giữ được cam kết và chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả
G20 Chủ động nhận làm những việc không thuộc trách nhiệm của mình để công việc chung tốt lên Chủ động nhận làm những việc không thuộc trách nhiệm của mình để công việc chung tốt lên
ĐẠT KẾT QUẢ
ĐỘT PHÁ
G21 Đặt mục tiêu thách thức Đặt mục tiêu thách thức
G22 Thực hiện cách làm mới Thực hiện cách làm mới
G23 Cởi mở với những ý tưởng mới Cởi mở với những ý tưởng mới
G24 Quyết liệt không từ bỏ mục tiêu Quyết liệt không từ bỏ mục tiêu
G25 Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó. Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó.

Khu vực

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

BU/Phòng Ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm Niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

STT Mã nhân viên Họ và tên Cấp bậc Unit Khu vực Khối BU/Phòng ban Nhãn/Bộ phận Nhóm/Nhà hàng G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 Điểm Report
S A O N GAP
4 View View
image awl success

TỶ LỆ NGƯỜI PHẢN HỒI TRÊN TỔNG SỐ LƯỢT MỜI ĐÁNH GIÁ

TỶ LỆ CBQL CÓ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TRÊN TỔNG SỐ HỘI ĐỒNG

Điểm G-Gene: 123

ĐIỂM G-GENE THEO TỪNG NHÓM NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

image awl success

BÁO CÁO ĐIỂM G-GENE THEO THÂM NIÊN

Tốc độ đường truyền không đảm bảo,
xin vui lòng nhấn vào biểu tượng reload kế bên để tiến hành tải lại
image awl success

BÁO CÁO ĐIỂM G-GENE THEO CẤP BẬC

image awl success

ĐIỂM G-GENE THEO TỪNG HÀNH VI

image awl success

ĐIỂM G-GENE OVERALL

image awl success
image awl success

TOP 5 HÀNH VI CÓ ĐIỂM CAO NHẤT

image awl success

TOP 5 HÀNH VI CÓ ĐIỂM THẤP NHẤT

Tỷ lệ CBQL đạt điểm G-Gene theo các mức độ

Vui lòng chọn các hành vi mong muốn

Nói và làm nhất quán

 • G1
 • G2
 • G3
 • G4
 • G5

Cử xử tử tế

 • G6
 • G7
 • G8
 • G9
 • G10

Phục vụ tận tâm

 • G11
 • G12
 • G13
 • G14
 • G15

Nhận trách nhiệm

 • G6
 • G17
 • G18
 • G19
 • G20

Đạt kết quả đột phá

 • G21
 • G22
 • G23
 • G24
 • G25
1 <= X < 2: Không thể hiện
2 <= X < 3: Hiếm khi
3 <= X < 4: Thỉnh thoảng
4 <= X < 5: Thường xuyên
X = 5: Luôn luôn

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO TỪNG NGUYÊN TẮC

Chú thích thang điểm
1 < X <=2
2 < X <=3
3 < X <=4
4 < X <=5

Tỉ lệ làm bài (%)

Location

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

BU/Phòng Ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm Niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

Điểm G-GENE
Mỗi nhóm đánh giá

TỈ LỆ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM DƯỚI TIÊU CHUẨN
CỦA MỖI NHÓM ĐÁNH GIÁ

TỶ LỆ ĐIỂM CỦA MỖI NHÓM ĐÁNH GIÁ

Chú thích:
Không rõ
(N/A)
Không thể hiện
(Thang điểm 1)
Hiếm khi
(Thang điểm 2)
Thỉnh thoảng
(Thang điểm 3)
Thường xuyên
(Thang điểm 4)
Luôn luôn
(Thang điểm 5)

Location

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

BU/Phòng Ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm Niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA NHÓM THEO CÁC NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA NHÓM THEO CÁC HÀNH VI

Chọn Đối tượng mục tiêu

Location
All
Khối
BU/Phòng ban
Nhãn/Bộ phận
Danh sách nhà hàng
Danh sách nhân viên

Chọn Đối tượng mục tiêu

Location
All
Khối
BU/Phòng ban
Nhãn/Bộ phận
Danh sách nhà hàng
Danh sách nhân viên

BẢNG SO SÁNH ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN

Biểu đồ mạng nhện
Nguyên tắc cốt lõi Hành vi Đối tượng mục tiêu Đối tượng tham chiếu Chênh lệch
Chính trực NÓI VÀ LÀM NHẤT QUÁN G1 Chia sẻ góp ý thẳng thắn 4 1
G2 Đúng giờ, đúng hẹn 4 1
G3 Làm đúng quy trình, không làm tắt 4 1
G4 Trung thực trong tiền bạc 4 1
G5 Làm đúng cam kết kể cả khi có điều bất lợi cho mình 4 1
Nhân văn CƯ XỬ TỬ TẾ G6 Quan tâm, đối xử đồng đội như người thân 4 1
G7 Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để hỗ trợ đồng nghiệp và giúp công việc chung tốt lên 4 1
G8 Ghi nhận và biết ơn đội ngũ 4 1
G9 Tôn trọng người khác 4 1
G10 Đối xử công bằng 4 1
PHỤC VỤ TẬN TÂM G11 Quan tâm, chu đáo, tỉ mỉ khi phục vụ khách 4 1
G12 Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để khách hàng hài lòng 4 1
G13 Đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết, chủ động đưa ra các đề xuất có lợi cho khách hàng 4 1
G14 Đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết 4 1
G15 Lễ phép Cười/ Chào/ Cảm ơn 4 1
HIỆU SUẤT CAO NHẬN TRÁCH NHIỆM G16 Không đổ lỗi 4 1
G17 Không đùn đẩy công việc 4 1
G18 Nhận là làm đến cùng 4 1
G19 Chủ động thông tin ngay khi biết mình không giữ được cam kết và chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả 4 1
G20 Chủ động nhận làm những việc không thuộc trách nhiệm của mình để công việc chung tốt lên 4 1
ĐẠT KẾT QUẢ ĐỘT PHÁ G21 Quan tâm, chu đáo, tỉ mỉ khi phục vụ khách 4 1
G22 Đặt mục tiêu thách thức 4 1
G23 Thực hiện cách làm mới 4 1
G24 Quyết liệt không từ bỏ mục tiêu 4 1
G25 Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó. 4 1
Biểu đồ mạng nhện
Giá trị cốt lõi Nguyên tắc cốt lõi Đối tượng mục tiêu Đối tượng tham chiếu Chênh lệch
Chính trực Nói và làm nhất quán (G1-G5) 3.5 4 1
Nhân văn Cư xử tử tế (G06 - G10) 3.5 4 1
Phục vụ tận tâm (G11 - G15) 3.5 4 1
Hiệu suất cao Nhận trách nhiệm (G16-G20) 3.5 4 1
Đạt kết quả đột phá (G21-G25) 3.5 4 1

Khu vực

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

BU/Phòng Ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm Niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

Chọn Nhóm mục tiêu
Chọn Nhóm tham chiếu

BẢNG SO SÁNH ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN

Biểu đồ mạng nhện
Nguyên tắc cốt lõi Hành vi Đối tượng mục tiêu Đối tượng tham chiếu Chênh lệch
Chính trực NÓI VÀ LÀM NHẤT QUÁN G1 Chia sẻ góp ý thẳng thắn 4 1
G2 Đúng giờ, đúng hẹn 3.5 4 1
G3 Làm đúng quy trình, không làm tắt 3.5 4 1
G4 Trung thực trong tiền bạc 3.5 4 1
G5 Làm đúng cam kết kể cả khi có điều bất lợi cho mình 3.5 4 1
Nhân văn CƯ XỬ TỬ TẾ G6 Quan tâm, đối xử đồng đội như người thân 3.5 4 1
G7 Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để hỗ trợ đồng nghiệp và giúp công việc chung tốt lên 3.5 4 1
G8 Ghi nhận và biết ơn đội ngũ 3.5 4 1
G9 Tôn trọng người khác 3.5 4 1
G10 Đối xử công bằng 3.5 4 1
PHỤC VỤ TẬN TÂM G11 Quan tâm, chu đáo, tỉ mỉ khi phục vụ khách 3.5 4 1
G12 Làm cả những việc không thuộc trách nhiệm của mình để khách hàng hài lòng 3.5 4 1
G13 Đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết, chủ động đưa ra các đề xuất có lợi cho khách hàng 3.5 4 1
G14 Đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết 3.5 4 1
G15 Lễ phép Cười/ Chào/ Cảm ơn 3.5 4 1
HIỆU SUẤT CAO NHẬN TRÁCH NHIỆM G16 Không đổ lỗi 3.5 4 1
G17 Không đùn đẩy công việc 3.5 4 1
G18 Nhận là làm đến cùng 3.5 4 1
G19 Chủ động thông tin ngay khi biết mình không giữ được cam kết và chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả 3.5 4 1
G20 Chủ động nhận làm những việc không thuộc trách nhiệm của mình để công việc chung tốt lên 3.5 4 1
ĐẠT KẾT QUẢ ĐỘT PHÁ G21 Quan tâm, chu đáo, tỉ mỉ khi phục vụ khách 3.5 4 1
G22 Đặt mục tiêu thách thức 3.5 4 1
G23 Thực hiện cách làm mới 3.5 4 1
G24 Quyết liệt không từ bỏ mục tiêu 3.5 4 1
G25 Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó. 3.5 4 1
Biểu đồ mạng nhện
Giá trị cốt lõi Nguyên tắc cốt lõi Đối tượng mục tiêu Đối tượng tham chiếu Chênh lệch
Chính trực Nói và làm nhất quán (G1-G5) 3.5 4 1
Nhân văn Cư xử tử tế (G06 - G10) 3.5 4 1
Phục vụ tận tâm (G11 - G15) 3.5 4 1
Hiệu suất cao Nhận trách nhiệm (G16-G20) 3.5 4 1
Đạt kết quả đột phá (G21-G25) 3.5 4 1
Location
All
Khối
All
BU/Phòng ban
All
Nhãn/Bộ phận
All
Nhóm/Nhà hàng
All

Location

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

BU/Phòng Ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm Niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

Vui lòng chọn các hành vi mong muốn

BẢNG SO SÁNH ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA TỪNG ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN

Xếp hạng 123 Tên Điểm trung bình
1 Corp BD 4.35
Xếp hạng aaa Tên Điểm trung bình
Xếp hạng Tên Điểm trung bình
1 E 4.35

Khu vực

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

BU/Phòng Ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm Niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

BẢNG XẾP HẠNG HÀNH VI

Xếp hạng Tên hành vi Kết quả đánh giá
Xếp hạng tự dánh giá Tên hành vi Kết quả đánh giá
Xếp hạng tự dánh giá Tên hành vi Kết quả đánh giá
Xếp hạng tự dánh giá Tên hành vi Kết quả đánh giá
Xếp hạng Tên hành vi Kết quả đánh giá
Xếp hạng Tên hành vi Kết quả đánh giá