G-Gene
Chú Thích
image awl success
Định nghĩa các loại điểm số

Tỷ lệ CBQL có kết quả đánh giá trên tổng số hội đồng đánh giá

Tốc độ đường truyền không đảm bảo,
xin vui lòng nhấn vào biểu tượng reload kế bên để tiến hành tải lại
image awl success
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả
image awl success
Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả
Không có kết quả

Tỷ lệ CBQL có kết quả đánh giá theo cấp bậc

Tốc độ đường truyền không đảm bảo,
xin vui lòng nhấn vào biểu tượng reload kế bên để tiến hành tải lại
image awl success

Diễn giải lý do không có kết quả

 • - Nhân sự đã nghỉ việc giữa chương trình đánh giá
 • - Nhân sự trong kỳ thai sản/nằm viện không thể tham gia chương trình đánh giá.
 • - Nhắc nhưng không hoàn thành

Tỉ lệ không đánh giá được trên tổng số lượt đánh giá chia từng hành vi

 • Tổng số lượt đánh giá RSC/CK/CORP: Lượt Tổng số lượt đánh giá N/A RSC/CK/CORP: Lượt
 • Tổng số lượt đánh giá OPS: Lượt Tổng số lượt đánh giá N/A OPS: Lượt
Giá trị cốt lõi Mã Hành Vi Hành vi Tỉ lệ N/A
OPS RSC/CK/Corp OPS RSC/CK/Corp
CHÍNH TRỰC G1 Nói A làm A, không làm được thì thông báo và dọn dẹp hậu quả Nói A làm A, không làm được thì thông báo và dọn dẹp hậu quả
G2 Góp ý thẳng thắn để công việc chung tốt lên Góp ý thẳng thắn để công việc chung tốt lên
G3 Làm đúng quy trình, không làm tắt Đúng giờ đúng hẹn
NHÂN VĂN G4 Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết
G5 Ghi nhận và biết ơn đội ngũ Ghi nhận và biết ơn đội ngũ
G6 Đối xử công bằng Đối xử công bằng
HIỆU SUẤT CAO G7 Đặt mục tiêu thách thức, (lắng nghe/tư duy) cởi mở học hỏi và thử nghiệm cách làm mới Đặt mục tiêu thách thức, (lắng nghe/tư duy) cởi mở học hỏi và thử nghiệm cách làm mới
G8 Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó Dám công nhận thất bại và học hỏi từ nó
G9 Không đùn đẩy công việc. Chủ động nhận nhiệm vụ mới Không đùn đẩy công việc. Chủ động nhận nhiệm vụ mới
G10 Nhận trách nhiệm. Không đỗ lỗi Nhận trách nhiệm. Không đỗ lỗi

Khu vực

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

All
Miền Bắc
Miền Nam

Khối

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

BU/Phòng ban

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhãn/Bộ phận

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Nhóm/Nhà Hàng

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Cấp bậc

Số lượng đã chọn:

Chọn lại

Thâm niên

Số lượng đã chọn: 1

Chọn lại

image awl success
STT Mã nhân viên Họ và tên Cấp bậc Khu vực Khối BU/Phòng ban Nhãn/Bộ phận Nhóm/Nhà hàng Điểm Report
S A N GAP
4.5 View View
image awl success

TỶ LỆ NGƯỜI PHẢN HỒI TRÊN TỔNG SỐ LƯỢT MỜI ĐÁNH GIÁ

image awl success

TỶ LỆ CBQL CÓ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TRÊN TỔNG SỐ HỘI ĐỒNG

image awl success
Điểm G-Gene:

ĐIỂM G-GENE THEO TỪNG NHÓM GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐIỂM G-GENE THEO THÂM NIÊN

ĐIỂM G-GENE THEO CẤP BẬC

ĐIỂM G-GENE THEO TỪNG HÀNH VI

ĐIỂM G-GENE OVERALL

TOP 3 HÀNH VI CÓ ĐIỂM CAO NHẤT

TOP 3 HÀNH VI CÓ ĐIỂM THẤP NHẤT

Tỷ lệ CBQL đạt điểm G-Gene theo các mức độ

Vui lòng chọn các hành vi mong muốn

Chính trực

 • G1
 • G2
 • G3

Nhân văn

 • G4
 • G5
 • G6

Hiệu suất cao

 • G7
 • G8
 • G9
 • G10
1 <= X < 2: Không thể hiện
2 <= X < 3: Hiếm khi
3 <= X < 4: Thỉnh thoảng
4 <= X < 5: Thường xuyên
X = 5: Luôn luôn
Biểu đồ tròn Tỷ lệ CBQL đạt điểm G-Gene theo các mức độ
Hội đồng đạt điểm 1 <= x < 2 có: Hội đồng & Chiếm %
Hội đồng đạt điểm 2 <= x < 3 có: Hội đồng & Chiếm %
Hội đồng đạt điểm 3 <= x < 4 có: Hội đồng & Chiếm %
Hội đồng đạt điểm 4 <= x < 5 có: Hội đồng & Chiếm %
Hội đồng đạt điểm x = 5 có: Hội đồng & Chiếm %
Tổng số hội đồng: hội đồng

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO TỪNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1 <= X < 2
2 <= X < 3
3 <= X < 4
4 <= X < 5
X = 5

TỈ LỆ LÀM BÀI (%)