Jobtest.vn

Phân Tích Quản Lý Đăng Tuyển

Tiêu Đề Tin Ngày Đăng Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển Lượt Xem Trạng Thái Thao Tác
{{formatDate(item.date_on)}} {{formatDate(item.date_off)}} {{item.views ? item.views: 0}} {{status.text}}
  • Các Tin Đăng
  • Ứng Tuyển
  • Lượt Xem