Sử dụng khung năng lực cho phép doanh nghiệp liên kết năng lực của nhân viên với kết quả công việc mong đợi

icon

NĂNG LỰC

Là sự kết hợp của Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ & Yếu tố khác như Động lực bản thân, Suy nghĩ, Tố chất, …

icon

HÀNH VI

Được thể hiện thông qua các hành động, suy nghĩ và cảm xúc

icon

KẾT QUẢ

Thành quả mong đợi, gắn liền với mục tiêu & chiến lược công ty

24 +

Lĩnh vực ngành nghề

5700 +

năng lực

100 +

chuyên gia tư vấn & Đánh giá năng

45 +

năm Kinh Nghiệm về nghiên cứu & phát triển

120 +

ngôn ngữ

1000 +

bài đánh giá sẵn sàng sử dụng

4500 +

khách hàng toàn cầu sử dụng

28 triệu

lượt đánh giá hàng năm

Xem Tài liệu Khoa học

Hiểu về Năng Lực

image

Năng lực Lãnh đạo

Là kiến thức, kỹ năng và hành vi quan trọng để thực hiện chức năng quản lý, lãnh đạo.

Năng lực Chuyên môn

Là kiến thức, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm cụ thể để thực hiện một chức năng công việc hoặc vị trí công việc cụ thể.

Năng lực Cốt lõi

Là năng lực hành vi mà mọi vị trí và chức năng công việc phải sở hữu, phản ánh các giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của doanh nghiệp.

Lợi ích vượt trội khung năng lực đem lại

images

Đối với Doanh nghiệp