NĂNG LỰC
Mọi người đều sở hữu và có thể rèn luyện năng lực.
(Kiến thức, kỹ năng và thái độ)
HÀNH VI
Chúng tôi áp dụng những điều này dưới hình thức Đánh Giá Hành Vi.
(Hành động, suy nghĩ và cảm xúc)
THÀNH QUẢ
Hành vi của bạn tạo kết quả đầu ra.
(Products and Services)
KẾT LUẬN
Làm thế nào điều này được thực hiện và mang lại kết quả.
(Tiêu chí quản lý ba bước ưu tiên)
Những hành vi nào nên được đưa vào?

Một khía cạnh quan trọng của tất cả các khung năng lực chính là mức độ chi tiết. Nếu một khung quá rộng (chỉ chứa các định nghĩa chung chung về năng lực cá nhân), nó sẽ không cung cấp hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên về những gì được mong đợi ở họ hoặc cho các nhà quản lý đánh giá nhân viên của họ theo các tiêu chí này. Mặt khác, nếu quá chi tiết, toàn bộ quá trình trở nên quá quan liêu và tốn thời gian và thậm chí có thể làm mất niềm tin.

 • Năng lực lãnh đạo, quản lý
 • Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
 • Năng lực cốt lõi, nền tảng
Đánh giá cao những lợi ích của mô hình chuẩn khung năng lực

Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có lợi khi quản lý và vận hành nguồn nhân lực dự trên khuôn khổ chuẩn khung năng lực

Talent Attraction
Đối với Doanh Nghiệp
 • Cung cấp một Chuẩn Khung Năng Lực tích hợp để thiết kế các hệ thống nhân sự như tuyển dụng và tuyển chọn, học hỏi và phát triển, quản lý hiệu suất, quản lý tài năng, hoạch định nhân sự kế cận và quản lý chính sách thưởng (hay còn gọi là hệ thống quản trị nhân sự dựa trên năng lực).
 • Giúp lập kế hoạch và lập ngân sách phát triển nhân sự theo cách hợp lý và có mục đích hơn vì các lỗ hổng năng lực quan trọng được xác định và giải quyết một cách có hệ thống.
Dành cho cấp quản lý
 • Cung cấp nền tảng để phát triển khả năng lựa chọn và tuyển dụng ứng viên phù hợp nhất.
 • Cung cấp các tiêu chuẩn hiệu quả công việc khách quan hơn vì năng lực được xây dựng trên các hành vi cụ thể, có thể đo lường được.
  • Cho phép các nhà quản lý truyền đạt rõ ràng mong đợi về hiệu suất cho nhân viên.
  • Giảm thiểu tính chủ quan trong việc đánh giá hiệu suất.
Talent Attraction
Talent Attraction
Dành cho cá nhân
 • Đánh giá & phân tích hiệu suất cá nhân
 • Thiết kế vai trò công việc và con đường sự nghiệp
 • Xác định các ưu tiên đầu tư, học tập & phát triển của bạn
Jobtest hỗ trợ doanh nghiệp của bạn như thế nào

Đạt được sự minh bạch và hiểu biết sâu sắc về năng lực và khả năng của tổ chức để hỗ trợ cho việc thông báo kế hoạch, chiến lược và ra quyết định.

Nguồn Nhân Lực
Tối ưu hóa tài năng, thúc đẩy giá trị cho doanh nghiệp và gắn kết các hệ thống nhân sự với các chiến lược liên quan đến văn hóa và kinh doanh.
Học Hỏi & Phát Triển
Hiểu được những khoảng trống nằm ở đâu để xây dựng kế hoạch Học tập & Phát triển có mục tiêu rõ ràng, nhất quán.
Quản Lý Dự Án
Sử dụng hiểu biết chuyên sâu để tối ưu hóa lực lượng lao động, nguồn lực dự án, hoạt động và sự hài lòng của nhân viên.
Khả Năng Lãnh Đạo
Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo và theo dõi những tiến bộ về mặt kỹ năng trong tổ chức của bạn theo thời gian.
Bạn đã sẵn sàng? Hãy liên hệ với chúng tôi
Khách hàng hài lòng
FE Credit

Tuyển dụng thành công: nguồn nhân lực chất lượng, vượt mong đợi đề ra

Hỗ trợ tuyển dụng sâu sát, chuyên nghiệp

Viet Engineering
Dịch vụ tuyển dụng, xây dựng chính sách & đào tạo chuyên nghiệp, kiến tạo và phát triển thành công đội ngũ Kinh doanh tại VEE, đem về nhiều lợi nhuận cho công ty
Transcosmos Viet Nam
Góp vai trò lớn trong việc gắn kết nhân viên với doanh nghiệp, chăm sóc và hỗ trợ ứng viên trước, trong và sau khi phỏng vấn